WORLDCHEM MT – METAL YÜZEY HAZIRLAYICI

WORLDCHEM MT – METAL YÜZEY HAZIRLAYICI
Tek uygulamada metal yüzeyden pası, yağı ve gresi temizleyerek metal yüzeyi boyaya ve kaplamaya hazırlar. Metali mikroskobik ölçüde aşındırarak yüzeyde boya ve kaplamanın daha iyi tutunabilmesini sağlayan fosfat tabakası oluşturur.
Kullanım Şekli :
1/5 oranında su ile seyreltilerek kullanılır.