WORLDCHEM – MDZ İNEK MEMESİ MASTİTİS ÖNLEYİCİ

WORLDCHEM – MDZ İNEK MEMESİ MASTİTİS ÖNLEYİCİ
Sağımdan sonra ineklerin memelerini daldırma yöntemi mastitis önleyici bir üründür.
Kullanım Şekli :
Sağımdan hemen sonra özel daldırma kabıyla yapılan daldırma işlemi uygundur.